www.澳门新萄京赌场

热门搜索: 股权 招商 招租 经营权

关于终止“位于德庆县德城登云官塘村一宗土地的使用权”项目的公告

2017-07-04

 受广州市白云区人民法院委托的“位于德庆县德城登云官塘村一宗土地的使用权”的项目,原定于2017712日10时在www.澳门新萄京赌场公开拍卖,现根据广州市白云区人民法院(2016)粤0111拍卖字第00122号函要求终止拍卖。 
   特此公告。 

  

                               www.澳门新萄京赌场

                                二〇一七年七月

XML 地图 | Sitemap 地图